dnes je 25.4.2024

Input:

Materská škola - Interná smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia

28.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.32 Materská škola - Interná smernica o zásadách účtovania nákladov a výnosov a ich časového rozlíšenia

Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:      
Názov internej smernice:   Zásady účtovania nákladov a výnosov, časového rozlišovania   
Poradové číslo smernice:      
Dátum vyhotovenia internej smernice:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Prílohy:      
   Útvar/oddelenie/ prac. zaradenie   Meno   Dátum   Podpis   
Vypracoval:               
Pripomienkoval:               
               
               
Schválil:               
Účinnosť internej smernice od:      
Účinnosť internej smernice do:   Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)    

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.