dnes je 25.4.2024

Input:

Komentár k § 228 Dohoda o brigádnickej práci študentov

17.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2 Komentár k § 228 Dohoda o brigádnickej práci študentov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


§ 228

Dohoda o brigádnickej práci študentov

(1) Dohodu o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode musí byť uvedené: dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

(2) Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Neoddeliteľnou súčasťou dohody o brigádnickej práci študentov je potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo štatúte študenta dennej formy vysokoškolského štúdia; to neplatí v prípade