dnes je 15.8.2022

Účet 662 ÚrokyGarancia

13.8.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Účet 378 Iné pohµadávkyGarancia

9.8.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022

Účet 345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

7.8.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Účet 341 Daň z príjmovGarancia

5.8.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Účet 315 Ostatné pohµadávkyGarancia

3.8.2022, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Sprievodca ąkolským rokom 2022/2023Garancia

1.8.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimálna mzda v roku 2023Garancia

29.7.2022, Mgr. Alexandra Miąinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhµovanie pri platbách v hotovostiGarancia

26.7.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k Prílohe č. 1b Zákonníka práceGarancia

25.7.2022, Mgr. Alexandra Miąinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 223 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

25.7.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019

Atestačné konanie atestačné portfólio.ZáznamGarancia

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:43

Príprava na atestácie- atestačné portfólioZáznamGarancia

21.7.2022, PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:57:43

Sociálna pois»ovňaGarancia

19.7.2022, Zdroj: Sociálna pois»ovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela ąkolského zákonaGarancia

11.7.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

5.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základné ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

4.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

4.7.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Mgr Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Zmeny v uplatňovaní daňového bonusu na vyľivované die»a od 1. júla 2022 a od 1. januára 2023ZáznamGarancia

4.7.2022, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺľka videa: 00:56:46

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej ąkoleGarancia

3.7.2022, Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Základná ąkola - Smernica - Volebný poriadok rady ąkolyGarancia

1.7.2022, JUDr. Simona Laktiąová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

1.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Základná ąkola - Smernica - ©tatút rady ąkolyGarancia

30.6.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica - ©kola v prírodeGarancia

29.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Stredná ąkola - Smernica - ©tatút rady ąkolyGarancia

27.6.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Základná ąkola - Smernica - Určenie učiteµa do kariérovej pozície triedny učiteµArchív

27.6.2022, JUDr. Simona Laktiąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Letné ąkolyGarancia

25.6.2022, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná ąkola - Oznámenie o výąke a zloľení funkčného platuGarancia

24.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred poľiarmiGarancia

24.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Stredná ąkola - Oznámenie o výąke a zloľení funkčného platuGarancia

23.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Materské ąkoly - Smernica o organizovaní lyľiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

23.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Základná ąkola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred poľiarmiGarancia

23.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáą ®idík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZP § 152 Stravovanie zamestnancovGarancia

22.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 144 Spoločné ustanovenia o prekáľkach v práciGarancia

22.6.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Miąinová LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná ąkola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

22.6.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Beleąová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021