dnes je 6.6.2023

Input:

Zaradenie zamestnanca mestského úradu na pozíciu samostatný pracovník školského úradu v roku 2022

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.3 Zaradenie zamestnanca mestského úradu na pozíciu samostatný pracovník školského úradu v roku 2022

Ing. Mikuláš Hamuľák


Otázka:

Zamestnanec Mestského úradu na pozícii: Samostatný pracovník školského úradu. V rámci katalógu pracovných činností je zaradený nasledovne - 16 samospráva, 8 Platová trieda, 22 - koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku Školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni vyššieho územného celku alebo obce vykonávané zamestnancom, ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad. Má tento zamestnanec v zmysle zákona č. 553/2003 nárok na zvýšenie tarifného platu o 5% podľa §7 ods. 6 písm. a) s tým, že zároveň má nárok aj na zvýšenie tarifného platu o 15% v zmysle § 7 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z.z.

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov