dnes je 7.10.2022

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.1 Vzor výpovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zákonníka práce)

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Stiahnuť vzor

(označenie zamestnanca: titul, meno, priezvisko, adresa)

VÝPOVEĎ ZAMESTNANCA PODĽA § 67 ZP ZÁKONNÍKA PRÁCE

Označenie adresáta:

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti: ..........................................

IČO: ...........................................................................


V ................................ dňa ................

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ......................, s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa ................. vykonávam u Vás prácu mzdovej účtovníčky.

V zmysle § 67 Zákonníka práce Vám dávam výpoveď z pracovného pomeru/končím s Vami pracovný pomer

Najnovšie články
viac článkov