dnes je 4.3.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor - Pracovná náplň vedúcej školskej jedálne

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.177 Vzor - Pracovná náplň vedúcej školskej jedálne

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

PRACOVNÁ NÁPLŇ k Pracovnej zmluve zo dňa ................ medzi:

Zamestnávateľom:

Sídlo:

Zastúpený:

(ďalej len „Zamestnávateľ”) a

Zamestnancom:

Dátum nar.

trvale bytom:

číslo účtu:

(ďalej len „Zamestnanec”)

(ďalej spolu tiež ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana”)

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: