dnes je 7.10.2022

Input:

Účet 378 Iné pohľadávky

9.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.7.8 Účet 378 Iné pohľadávky

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účtovný prípad  MD   
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh    378  701  
Krátkodobé a dlhodobé pohľadávky, ktoré svojím charakterom nepatria na žiadny účet účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy (spravidla ide o pohľadávky, ktoré sa nevzťahujú na hospodársku činnosť účtovnej jednotky)    378  rôzne účty  
Poskytnutie krátkodobej pôžičky inému subjektu ako zamestnancom, spoločníkom, členom a účtovnej jednotke v konsolidovanom celku na základe zmluvy o pôžičke:          
- v hotovosti z pokladnice  (maximálne do výšky /rok 5 000,-)  378  211  
- z bežného bankového účtu    378  221  
Krátkodobé finančné výpomoci prijaté účtovnou jednotkou od iných subjektov ako od banky a spoločníkov obchodnej spoločnosti – v prípade, že účtovná jednotka sa rozhodla účtovať o celkovom záväzku spolu s úrokmi:          
- výška výpomoci    378   
Najnovšie články
viac článkov