dnes je 5.3.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach predložila hlavná školská inšpektorka ministrovi školstva

8.12.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská predložila v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomášovi Druckerovi

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: