dnes je 15.8.2022

Input:

Sociálna poisťovňa

19.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.1.4 Sociálna poisťovňa

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Práca v zahraničí - Pravidlá sa vracajú k stavu spred pandémie

Ak ste počas pandémie pracovali v zahraničí na území štátov EÚ ako vyslaní zamestnanci alebo SZČO, zjednodušené osobitné pravidlá pri získavaní potrebných dokumentov A1 zo Sociálnej poisťovne platili do konca júna 2022. Od 1. júla 2022 sa tzv. uplatniteľná legislatíva určuje opäť podľa pravidiel spred pandémie.

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti ukončenie platnosti osobitných pravidiel/postupov (Ako majú postupovať zamestnanci a SZČO, ktorí počas koronakrízy nemohli vycestovať do zahraničia) v prípade vykonávania zárobkovej činnosti na území členských štátov EÚ, Nórska, Islandu Lichtenštajnska a Švajčiarska pri vysielaní zamestnancov, resp. samostatne zárobkovo činných osôb na územie uvedených štátov, resp. súbežného vykonávania zárobkovej činnosti na území dvoch alebo viacerých týchto