dnes je 23.5.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Príspevok na školský podporný tím v školskom roku 2024/2025

7.5.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Od školského roku 2024/2025 môže ministerstvo prideliť príspevok na úhradu nákladov na osobné náklady členov školského podporného tímu na zabezpečenie poskytovania činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie v súlade s § 4e ods. 1 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia podľa metodiky schválenej na príslušný školský

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: