dnes je 2.12.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prevencia na prvom mieste. Nový národný projekt VÚDPaP prináša systémovú podporu pre duševné zdravie detí a mládeže

21.11.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Aktivity zamerané na prácu s emóciami, sebareguláciu, komunikačné zručnosti či sebaúctu sú zámerom národného projektu “Systémová podpora duševného zdravia a prevencie detí, žiakov a študentov cez systém poradenstva a prevencie”, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP), priamo

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: