dnes je 5.3.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 518/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

9.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.608 Podrobnosti k nariadeniu č. 518/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., účinnej od 1. januára 2024, je skvalitnenie prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov.

Predmetom tejto novelizácie sú nasledujúce zmeny a doplnenia:

  • spôsob financovania úvodného ročníka v základnej škole,

  • úprava financovania žiakov, ktorým zdravotný