dnes je 5.3.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Normatívy na rok 2024 pre školy a zariadenia poradenstva a prevencie

9.2.2024, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2024 pre školy a zariadenia poradenstva a prevencie všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy.

Pri výpočte normatívov na rok 2024 použilo ministerstvo v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: