dnes je 27.9.2022

Input:

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

29.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.3 Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Ing. Jarmila Belešová

Stiahnuť dokument

Názov a sídlo zamestnávateľa

Miesto a dátum

N á v r h

na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Po prehodnotení plnenia úloh Meno a priezvisko zamestnanca

priznávam menovanému (menovanej) odmenu v súlade s § 20 ods. 1 písm. a) a b) (doplní sa príslušné písmeno zákona, také isté ako v nadpise) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vo výške ........,- €,

Odôvodnenie:

  • - za kvalitné vykonávanie pracovných činností súvisiacich so zabezpečovaním
Najnovšie články
viac článkov