dnes je 25.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Aké sú kompetencie obce ako zriaďovateľa školského zariadenia

26.1.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava -  25. januára 2023 - Kompetencie obce ako zriaďovateľa školského zariadenia upravuje § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného ustanovenia zákona obec vytvára podmienky na:

1. výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: