dnes je 7.7.2022

Zvýąenie tarifného platu vedúcemu zamestnancovi v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie vychovávateµky ©KD do platovej triedy v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie účtovníčky do platovej triedy v roku 2020Archív

30.4.2020, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný čas - Novela Zákonníka práce v čase krízyArchív

7.4.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca z domu - Novela Zákonníka práce v čase krízyArchív

6.4.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Corona vírus a sluľobná cesta zamestnanca v roku 2020Archív

20.3.2020, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na dopravu zo sociálneho fondu v roku 2019Archív

19.4.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výąka stravného v roku 2019Archív

18.4.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie riaditeµa ąkoly voči starostovi obce v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dotácie z UPSVaR na stravu v roku 2019Archív

21.3.2019, Ing. ©tefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie mzdy dočasne prideleného zamestnanca v roku 2019Archív

19.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet členov rady ąkoly v roku 2019Archív

14.2.2019, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Platnos» kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie povinnej ąkolskej dochádzky v roku 2019Archív

16.1.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zruąenie rady ąkoly v roku 2019Archív

14.1.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmena predsedu rady ąkoly v roku 2019Archív

14.1.2019, JUDr. ®aneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Započítanie praxe v roku 2019Archív

11.1.2019, Ing. Jarmila Beleąová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba opravných poloľiek v roku 2019Archív

5.12.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Moľnos» oslobodenia ľiaka z predmetu v roku 2018Archív

9.11.2018, JUDr. ®aneta Surmajová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prestávka v práci v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer