dnes je 4.12.2022

Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie tarifného platu vedúcemu zamestnancovi v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie účtovníčky do platovej triedy v roku 2020Archív

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príspevok na dopravu zo sociálneho fondu v roku 2019Archív

19.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výška stravného v roku 2019Archív

18.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie riaditeľa školy voči starostovi obce v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie dotácie z UPSVaR na stravu v roku 2019Archív

21.3.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie mzdy dočasne prideleného zamestnanca v roku 2019Archív

19.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet členov rady školy v roku 2019Archív

14.2.2019, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Platnosť kreditov v roku 2019Archív

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukončenie povinnej školskej dochádzky v roku 2019Archív

16.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zrušenie rady školy v roku 2019Archív

14.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výmena predsedu rady školy v roku 2019Archív

14.1.2019, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Započítanie praxe v roku 2019Archív

11.1.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvorba opravných položiek v roku 2019Archív

5.12.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Možnosť oslobodenia žiaka z predmetu v roku 2018Archív

9.11.2018, JUDr. Žaneta Surmajová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prestávka v práci v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer