dnes je 11.12.2023

Komentár k ZP § 83 Výkon inej zárobkovej činnostiGarancia

9.3.2023, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšenie tarifného platu vedúcemu zamestnancovi v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zaradenie účtovníčky do platovej triedy v roku 2020Archív

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaradenie vychovávateľky ŠKD do platovej triedy v roku 2020Garancia

30.4.2020, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Výpočet mzdy pre pedagogických zamestnancov pri prekážkach v práci a pri práci z domu počas mimoriadnej situácieGarancia

30.4.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Príspevok na dopravu zo sociálneho fondu v roku 2019Archív

19.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Výška stravného v roku 2019Archív

18.4.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Postavenie riaditeľa školy voči starostovi obce v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019Archív

15.4.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Účtovanie dotácie z UPSVaR na stravu v roku 2019Archív

21.3.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Účtovanie mzdy dočasne prideleného zamestnanca v roku 2019Archív

19.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Odchodné nad rozsah ustanovení Zákonníka práce v roku 2019Archív

25.1.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2020

Tvorba opravných položiek v roku 2019Archív

5.12.2018, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prestávka v práci v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď zo strany zamestnanca v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas v ZPArchív

26.10.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strata cestovného lístka v roku 2017Archív

5.5.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie faktúry za odber obedov v školskej jedálniGarancia

21.4.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Predĺženie výpovednej doby v roku 2017Archív

7.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchod do dôchodku v roku 2017Archív

5.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na platené voľno v roku 2017Archív

3.4.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumenty pri skončení pracovného pomeru v roku 2017Archív

3.4.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Je rozpočtová organizácia povinná viesť knihu došlých faktúr?Garancia

10.3.2017, Ing. Mária Pročková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Zmena dojednaných pracovných podmienok v roku 2017Archív

6.3.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na nezdaniteľnú sumu na manželku v roku 2017Archív

3.3.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpovedná doba v roku 2017Archív

25.2.2017, JUDr. Vladimír Minčič PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranná doba a pracovný pomer na dobu určitú v roku 2017Archív

17.2.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Register partnerov verejného sektoraGarancia

8.2.2017, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekárska prehliadka zahraničného zamestnanca v roku 2016Archív

20.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer