dnes je 22.3.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

V medzirezortnom skrátenom pripomienkovaní je aktuálne novela školského zákona s dopadom na samosprávy

24.1.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 23. januára 2023 – Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR 19. januára 2023 zverejnilo na pripomienkovanie dôležitú novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Termín na predloženie

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k téme:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: