dnes je 25.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prihlasujte sa na vzdelávanie „Špecifiká rómskeho jazyka v kontexte diagnostiky detí z marginalizovaných rómskych komunít“

25.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vzdelávanie realizuje VÚDPaP v rámci národného projektu „Usmerňovať pre prax“. Cieľom vzdelávania je spoznať špecifiká rómskeho jazyka, porozumieť sociálnemu kontextu rómskej komunikácie, osvojiť si elementárnu slovnú zásobu rómskeho jazyka a primerane aplikovať získané vedomosti v diagnostickom procese detí

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Škola efektívne.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti: