dnes je 15.8.2022

Input:

Stredná škola - Smernica o profesijnom rozvoji

1.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.31 Stredná škola – Smernica o profesijnom rozvoji

Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

V Z O R

(Uviesť celý názov strednej školy vrátane adresy školy)

SMERNICA č. .../202x

z ...... 202x

o profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1, Táto smernica upravuje:

  1. profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Strednej školy .......................................... (ďalej len „zamestnávateľ” ),
  2. zaraďovanie do kariérových stupňov a kariérových pozícií,
  3. účasť na vzdelávaní,
  4. priznanie príplatku za profesijný rozvoj.

2. Profesijný rozvoj je proces:

  1. rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií,
  2. získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkon činnosti vedúceho odborného zamestnanca,