dnes je 15.8.2022

Input:

Stredná škola - Smernica o priznávaní príplatku za profesijný rozvoj

5.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.18.1 Stredná škola - Smernica o priznávaní príplatku za profesijný rozvoj

Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Smernica o priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom

Článok I.

Základné ustanovenia

Táto smernica, ktorú vydáva riaditeľ školy v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a upravuje postup pri priznávaní kreditov pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.

Článok II

Profesijný rozvoj

1. Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je proces:

  1. rozvíjania, prehlbovania, zdokonaľovania a