dnes je 21.7.2024

Input:

Stredná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v PO

20.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.3 Stredná škola - Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v PO

Mgr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov organizácie:        
Názov smernice:   Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách  
Poradové číslo smernice:        
Dátum vyhotovenia smernice:        
Za správnosť smernice zodpovedá:        
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:        
Prílohy:        
     Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie  
 
Meno   Dátum   Podpis         
Vypracoval:                             
Pripomienkoval:                             
                               
                               
Schválil: