dnes je 24.1.2022

Input:

Plán práce v školskom klube detí

24.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.01.1.1 Plán práce v školskom klube detí

PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová


Komentár

S účinnosťou od 1.9.2014 už plán práce nepatrí medzi povinnú pedagogickú dokumentáciu školy v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. Zásadnou zmenou je vypustenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých vyučujúcich predmetov a to z dôvodu, že bude v kompetencii jednotlivých škôl rozhodovať o potrebe ich tvorby v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Plán práce školského klubu detí obsahuje najmä informácie o:

  • organizácii školského roku,

  • termínoch zasadnutí pedagogických rád a termínoch pracovných porád,

  • organizácii práce (počet oddelení, zadelenie žiakov do oddelení – počet žiakov v jednotlivých oddeleniach, určenie vychovávateľa pre každé oddelenie, určenie miestnosti pre činnosť oddelenia ŠKD),

  • informácie o prevádzke (nemusia byť v pláne práce, pretože sú