dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.7 Materská škola - Smernica - Postup účtovania školskej jedálne v obci

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním.

Vo výkaze FIN 1-12 sa budú uvádzať príjmy a výdavky rozpočtových účtoch. V rámci školskej jedálni sa uvádza:

  • príjem za stravné na samostatný účet sa označí rozpočtovou položkou: 223003 Za stravné,

  • príjem za réžiu na samostatný účet sa označí rozpočtovou položkou: 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb,

  • výdaj za nákup potravín zo samostatného účtu sa označí rozpočtovou položkou: 633011 Potraviny,

  • presun réžie zo samostatného