dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.23 Materská škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetku

Ing. Jana Vršková; Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov organizácie:     
Názov internej smernice:  Odpisový plán a odpisovanie  
Poradové číslo smernice:     
Vypracoval:     
Schválil:     
Dátum vyhotovenia internej smernice:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Platnosť internej smernice:     
Prílohy:     

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok s výnimkou pozemkov účtovná jednotka odpisuje na základe odpisového plánu nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov podľa § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Na odpisy dlhodobého majetku sa pozeráme z dvoch hľadísk: