dnes je 27.11.2022

Input:

Materská škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.24 Materská škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov organizácie:     
Názov internej smernice:  Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku  
Poradové číslo smernice:     
Dátum vyhotovenia internej smernice:     
Za správnosť smernice zodpovedá:     
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     
Prílohy:     


   Útvar/oddelenie/
prac. zaradenie 
 
Meno  Dátum  Podpis  
Vypracoval:              
Pripomienkoval:              
               
               
Schválil:              


Účinnosť internej smernice od:     
Účinnosť internej smernice do:  Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona