dnes je 7.10.2022

Input:

Komentár k ZP § 17 Neplatnosť právneho úkonu

8.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.3 Komentár k ZP § 17 Neplatnosť právneho úkonu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Komentár k ZP§ 17 Neplatnosť právneho úkonu


§ 17

Neplatnosť právneho úkonu

(1) Právny úkon, ktorým sa zamestnanec vopred vzdáva svojich práv, je neplatný

K §17:

Všeobecne k neplatnosti právnych úkonov:


Pri uzatváraní pracovnej zmluvy sa musí rešpektovať niekoľko princípov:

1. právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne

Ak nie je splnená podmienka slobodného (bez nátlaku), vážneho (skutočne mienený úkon, napr. nejde o hru), určitého (napr. miesto výkonu práce je vymedzené ako Bratislava a nie ako „tam, kde bude potrebné”) a zrozumiteľného (napr. je možné určiť, čo je ním vyjadrené, čo sa ním zamýšľalo), ide právny úkon absolútne neplatný podľa Občianskeho zákonníka a z tohto hľadiska nemožno napr. nedostatok

Najnovšie články
viac článkov