dnes je 1.4.2020
Najnovšie

BOZ a BOZP ve školstvíGarancia

31.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Medikácie v zariadeniach predškolskej výchovy a vzdelávania Informácie k podmienkam a možnostiam podávaní lieku v materských školách: riaditeľky materských škôl často v praxi riešia otázky spojené so "zatajovaním" informácií zo strany zákonných zástupcov ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vysokoškoláci sa aktuálne učia najmä zo skrípt. Videokonferencie využívajú školy okrajovo, ukázal prieskum

31.3.2020, Zdroj: SITA

Viac ako 85 percent vysokoškolákov sa s prednáškou „naživo“ či výučbou cez videokonferenciu stretlo v uplynulom období okrajovo. Najčastejšie sa tak vzdelávajú formou samoštúdia, teda zo skrípt. Vyplýva to z prieskumu Študentskej rady vysokých škôl ( ...

Náplň práce asistenta pedagoga poskytujícího pomocné výchovné a organizační činnosti (AP jako podpůrné opatření)Garancia

30.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagóga poskytujúceho pomocné výchovnej a organizačné činnosti (AP ako podporné opatrenie) NÁPLŇ PRÁCE Názov školy: Adresa: Identifikačné údaje školy: Typológia pozície asistenta pedagóga, podľa kvalifikačných predpokladov: Meno ...

Opatrenia vlády Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom - stav 30.3.2020

30.3.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Štát zavádza limit na počet zákazníkov vpredajni, vjednom čase bude môcť byť vobchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy. Vobchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť ...

Koronavírus. Môže firma zbierať zdravotné údaje zamestnancov?

30.3.2020, Zdroj: AK Nechala & Co.

Koronavírus. Zrejme najčastejšie skloňované slovo posledných týždňov. Mimoriadna situácia si vyžiadala zásahy do nášho bežného života. Každý deň počúvame od vlády nové opatrenia, ktoré majú za cieľ minimalizovať šírenie vírusu. Čo však znamenajú pre ...

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO

29.3.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. Príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy. > 20 % 180 eur > 40 % 300 eur > 60 % 420 eur ...

Vedení povinné dokumentace škol v roce 2020Garancia

27.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie elektronickej dokumentácie Dokumentáciu školy alebo školského zariadenia možno viesť plne v elektronickej podobe. Je prijateľná aj variant, kedy dokumentáciu postupne prevádzame z listinnej formy do formy elektronickej. Vždy však s ohľadom na platné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018 | 2017

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

27.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)omimoriadnom prerušení vyučovania vškolách aprevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. ...

Prezidentka podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou

27.3.2020, Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Prezidentka Zuzana Čapútova podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. marca 2020 podpísala dva zákony, ktoré NR SR prijala v súvislosti s aktuálnou krízou. Zákon z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych ...

Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020

27.3.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Počas víkendu Sociálna poisťovňa pripraví pre verejnosť úpravu formulárov/žiadostí a ďalšie informácie, ktoré po schválenej novele zákona umožnia čerpať dávku ošetrovné a nemocenské rozšírenému okruhu poistencov. Tieto formuláre zverejní na svojej webovej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

12.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 ZP Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ........................................... Adresa trvalého pobytu: ........................................... Dátum narodenia: ..................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti (bankovky a mince), šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

10.6.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

28.9.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Informácie a opatrenia počas núdzového stavu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV