dnes je 23.8.2019
Najnovšie

Za obedy zadarmo bude doplácať každý rodič

21.8.2019, Zdroj: SITA

Základné školy (ZŠ) v meste pod Urpínom sú na novelu zákona o dotáciách na stravovanie pripravené v rámci svojich finančných a personálnych možností. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora mesta Banská Bystrica Dominika Mojžišová, dotácia 1,20 eura ...

Seznam potřebných věcí do mateřské školyGarancia

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam potrebných vecí do materskej školy CO v škôlke POTREBUJEM: papuče s pevnou pätou, oblečenie do triedy (zásterku alebo tepláčky) náhradné spodné prádlo a ponožky náhradné oblečenie do triedy (podľa uváženia rodičov) pyžamo, zubnú kefku, pastu papierové ...

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - anglická verzeGarancia

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam potrebných vecí do materskej školy - anglická verzia A list of items needed for kindergarten Everything signed by a red marker WHAT DO THEY NEED IN KINDERGARTEN: slippers with a solid heel, clothes to class (pinafore or sweat pants) spare underwear and ...

Základní informace o organizaci školního stravováníGarancia

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o organizácii školského stravovania Školským stravovaním sa rozumie stravovacie služby pre deti, žiakov, študentov. Školské stravovanie sa riadi výživovými normami. Každá škola musí plniť tzv. Spotrebný kôš stanovených jednotlivých potravín. ...

Základní informace o organizaci školního stravování - anglická verzeGarancia

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o organizácii školského stravovania - anglická verzia Basic information about organization of school catering School catering is understood as catering services for children, Pupils, students. School catering is governed by nutritional ...

Základní informace o organizaci školního stravování - vietnamská verzeGarancia

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné informácie o organizácii školského stravovania - vietnamská verzia

Nárok zamestnanca na stravný lístok od 1.7.2019Garancia

9.8.2019, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zamestnávateľ je v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonníka práce v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo ...

Pověření zákonného zástupceGarancia

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie zákonného zástupcu Plná moc na odovzdávanie a odvádzanie dieťaťa Ja podpísaný / á /: Meno a príjemní ...................................................... .. Dátum narodenia ..................... ............................ Štátne občianstvo ........ ...

Pověření zákonného zástupce - vietnamská verzeGarancia

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie zákonného zástupcu - vietnamská verzia

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

6.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuálny prehľad školských prázdnin v školskom roku 2019/2020. Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 29. október 2019 (utorok) 30. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...

Návrh na odmenu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujmeArchív

29.11.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Názov a sídlo zamestnávateľa Miesto a dátum N á v r h na poskytnutie odmeny podľa § 20 ods. 1 písm. .... zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  ...

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky v roku 2019Garancia

13.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadame o odbornú pomoc s problematikou uznávania 1. atestačnej skúšky. 1.Na škole u nás pracuje asistentka učiteľa, ktorá má aj 7 hodín úväzku učiteľa 1. stupňa. Je kvalifikovaná ako učiteľka 1.stupňa, minulý rok u nás úspešne ukončila ...

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

25.9.2019, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

26.9.2019, Košice, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v uznávaní dokladov od 1. januára 2020


Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Vzdelávanie v nemčine

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV