dnes je 30.3.2020
Najnovšie

Náplň práce asistenta pedagoga poskytujícího pomocné výchovné a organizační činnosti (AP jako podpůrné opatření)Garancia

30.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagóga poskytujúceho pomocné výchovnej a organizačné činnosti (AP ako podporné opatrenie) NÁPLŇ PRÁCE Názov školy: Adresa: Identifikačné údaje školy: Typológia pozície asistenta pedagóga, podľa kvalifikačných predpokladov: Meno ...

Vedení povinné dokumentace škol v roce 2020Garancia

27.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie elektronickej dokumentácie Dokumentáciu školy alebo školského zariadenia možno viesť plne v elektronickej podobe. Je prijateľná aj variant, kedy dokumentáciu postupne prevádzame z listinnej formy do formy elektronickej. Vždy však s ohľadom na platné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018 | 2017

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka

27.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)omimoriadnom prerušení vyučovania vškolách aprevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. ...

Prezidentka podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou

27.3.2020, Zdroj: Kancelária prezidenta SR

Prezidentka Zuzana Čapútova podpísala zákony, ktoré súvisia s aktuálnou krízou. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 26. marca 2020 podpísala dva zákony, ktoré NR SR prijala v súvislosti s aktuálnou krízou. Zákon z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych ...

Třídní vzdělávací program - praktickyGarancia

26.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie triedneho vzdelávacieho programu Jedným z kamienkov mozaiky, ktorú je proces evalvácia v materskej škole, je aj hodnotenie triedneho vzdelávacieho programu (TVP). Slúži pedagógom ako spätná väzba, ako sa darí TVP napĺňať, a zároveň je podkladom pre ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2018 | 2017

COVID-19: Vláda predstavila nové opatrenia. Čo pre Vás znemanajú?

26.3.2020, Zdroj: AK Nechala & Co.

Vláda SR na svoje včerajšie zasadnutie predložila návrh zákona na riešenie krízovej situácie spôsobenej šíriacou sa pandémiou COVID-19. Návrh zákona zahŕňa 7 opatrení amal by byť prerokovaný parlamentom vskrátenom legislatívnom konaní. Vláda SR na svoje ...

Dnes bolo spustené poradenské call centrum rezortu školstva

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Učitelia a rodičia samôžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami kaktuálnejsituáciišíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. Učitelia a rodičia sa môžu od dnešného dňa obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii ...

NR SR schválila ministrovi školstva právo vo výnimočných situáciách meniť zákonom dané termíny v rámci organizácie školského roka

26.3.2020, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva bude po novom môcť v jednoznačne vymedzených situáciách rozhodnúť o termínoch prijímacích skúšok, zápisov do základnej školy či maturitných skúšok mimo termínov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. Minister školstva bude po novom môcť ...

NRSR: Minister školstva by pre mimoriadnu situáciu mohol meniť termíny testovaní

25.3.2020, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

V jednoznačne vymedzených situáciách má byť po novom umožnené ministrovi školstva rozhodnúť o termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka mimo limitov ustanovených zákonom o výchove a vzdelávaní. V jednoznačne vymedzených situáciách má byť po novom ...

ÚVZ SR: Závery z rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu a iné)

24.3.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)Garancia

12.2.2020, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor (Označenie Zamestnávateľa , Názov a sídlo spoločnosti, IČO.) VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA podľa  § 63 ods. 1 písm. a)  bod 1 ZP Zákonníka práce Zamestnanec: Titul, meno a priezvisko: ........................................... Adresa trvalého pobytu: ........................................... Dátum narodenia: ..................... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtuje stav a pohyb peňazí v hotovosti (bankovky a mince), šekov prijatých namiesto hotových peňazí, poukážok na zúčtovanie, napr. poukážky na odber tovaru a služieb. Súčasťou pokladničnej ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Správne zaradenie pedagogických a odborných zamestnancov do platových triedGarancia

31.10.2014, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri nástupe pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do zamestnania je kľúčové jeho správne zaradenie do platovej triedy, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ. V niektorých prípadoch nie je zaradenie do určitej platovej triedy jednoznačné a vtedy ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

10.6.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

28.9.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Informácie a opatrenia počas núdzového stavu
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV