dnes je 6.12.2019
Najnovšie

Zverejnenie výsledkov slovenských žiakov v medzinárodnej štúdii OECD PISA 2018

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejňujú 3. decembra 2019 výsledky, na Slovensku už v poradí šiesteho cyklu, medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018.Na reprezentatívnej vzorke 15-ročných ...

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERNGarancia

2.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR v reakcii k poskytnutiu finančných prostriedkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice na spolufinancovanie projektov VaV CERN uvádza, že rezort školstva má poskytnúť platby domácim pracoviskám v roku 2019, pričom konkrétny termín úhrady nie je ...

Štátny tajomník Peter Krajňák sa zúčastnil stretnutia ministrov školstva Rady Európy v ParížiGarancia

2.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

V utorok 26. novembra 2019 sa v Paríži uskutočnila konferencia ministrov školstva členských krajín Rady Európy. Slovenskú republiku na zasadnutiach zastupoval štátny tajomník Peter Krajňák. V utorok 26. novembra 2019 sa v Paríži uskutočnila konferencia ...

Gymnázium B. S. Timravy v Lučenci víťazom česko-slovenskej dejepisnej súťaže študentov gymnáziíGarancia

27.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vo štvrtok 21. novembra 2019 sa v českom Chebe konalo finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR, na ktorom sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová spolu s riaditeľom Štátneho pedagogického ...

Spolupráca s Českom v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania sa ešte prehĺbiGarancia

27.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Užšie prepojenie odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je realitou. V dňoch 20. až 22. novembra 2019 sa v Prahe koná II. bilaterálne rokovanie medzi Ministerstvom školstva, mládeže a ...

Ministerka školstva ocenila tridsať úspešných žiakov a študentovGarancia

27.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné ...

Spolupráca s Českom v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania sa ešte prehĺbiGarancia

27.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Užšie prepojenie odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je realitou. V dňoch 20. až 22. novembra 2019 sa v Prahe koná II. bilaterálne rokovanie medzi Ministerstvom školstva, mládeže a ...

Až 350 slovenčinárov sa na workshopoch venovalo analýze maturitných testov a hodnoteniu písomných slohových prácGarancia

21.11.2019, Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Od 21. októbra do 7. novembra 2019 sa celkom 350 učiteľov slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska zúčastnilo workshopov zameraných na analyzovanie a hodnotenie maturitných testov. Od 21. októbra do 7. novembra 2019 sa celkom 350 učiteľov ...

Aké zmeny čakajú športovcov v sociálnom poistení od 1. 1. 2020?Garancia

21.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2020 sa na účely sociálneho poistenia fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka považuje za fyzickú osobu v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov. ...

Krátenie dovolenky z dôvodu práceneschopnosti zamestnanca v roku 2019Garancia

20.11.2019, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamestnávateľ môže krátiť zamestnancovi dovolenku, na ktorú mu vznikol nárok, len v zákonom ustanovenom rozsahu podľa § 109 Zákonníka práce. Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa ...

viac článkov
Najčítanejšie

Platnosť kreditov v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceli by sme sa opýtať na zmenu platnosti kreditov. Predĺženie prechodného obdobia pre platnosť kreditového príplatku je do decembra 2024? Všetky získané kredity platia pedagogickým zamestnancom do tohto termínu? A potom príplatky za ...

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiArchív

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyArchív

4.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ROČNÝ PLÁN VNÚTORNEJ KONTROLY názov školy PRE ŠKOLSKÝ ROK …/… čl. 1 Úvodné ustanovenia Ročný plán vnútroškolskej kontroly vychádza zo zákona č. 357/2015 Z. z . o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Triedny učiteľ - postavenie, povinnosti a nároky vyplývajúce z vykonávania tejto činnostiArchív

4.12.2017, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postavenie triedneho učiteľa, jeho kompetencie a kvalifikačné predpoklady vykonávania tejto činnosti sú vo všeobecnosti vymedzené zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení ...

viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.1.2020, Trenčín, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Aktuálne trendy v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

10.3.2020, Bratislava, PhDr. Mária Munková

Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad schválených a pripravovaných legislatívnych a vecných zmien pre oblasť školstva pre roky 2019 a 2020
Video

Nadácia Volkswagen Slovakia - Technika hrou od MS

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV