dnes je 6.6.2023

Input:

Základná škola - Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

1.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.6.2 Základná škola - Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

JUDr. Milada Illašová; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

(Strana l)

Okresný súd

v ... (sídlo súdu) .....

Žalobca: ............... (názov a sídlo zamestnávateľa) ...... zastúpený ...... (meno, priezvisko a pracovná funkcia zamestnanca oprávneného konať za zamestnávateľa) ........

Žalovaný: ............. meno.. (, priezvisko, pracovné zaradenie - funkcia, pracovisko, bydlisko) ....... , občan SR

Žaloba o určenie neplatnosti výpovede danej zamestnancom

(Strana 2)

I.

Žalobca je so žalovaným v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy číslo: ..... zo dňa ...... Žalovaný pracoval ako ........... (uviesť dohodnutý druh