dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.14 Základná škola - Smernica - Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

 Legislatíva upravujúca zápis

  • zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 19, 2060 a 61)

  • zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( § 5 ods. 11 a ods. 12)

  • vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

  • Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na príslušný školský rok - odporúčanie zabezpečenia účasti psychológa, špeciálneho pedagóga, učiteľa materskej školy a asistenta učiteľa pri zápise detí do 1. ročníka základnej školy

Táto