dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.1 Základná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školy

JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., 22.11.2022Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):  
   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Volebný poriadok rady školy  
Prílohy:   
Číslo smernice:   
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:   

(Názov a adresa školy)

Riaditeľ školy vydáva túto smernicu:

Smernica Č. __/___

Článok I 
Všeobecné ustanovenia

  1. Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a inej právnickej alebo fyzickej osoby vykoná a zverejní zriaďovateľ školy.
  2. Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov,