dnes je 4.12.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

27.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.15 Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

JUDr. Simona Laktišová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):   
 
Názov vnútropodnikovej smernice:   Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ 
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone