dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.15 Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
 
Názov vnútropodnikovej smernice   Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ 
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • zákon č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom