dnes je 4.12.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.15 Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ

JUDr. Simona Laktišová; Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):  
   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľ  
Prílohy:   
Číslo smernice:   
Rozsah platnosti:   
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:   

Súvisiace predpisy:

  • zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene s doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  • zákon č. 553/2003 Z.