dnes je 7.7.2022

Input:

Základná škola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmi

16.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.26 Základná škola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmi

DpT. Bohumír Brettschneider ; Ing. Jozef Mikula PhD., Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí:

- Požiarna identifikačná karta

- požiarny poriadok pracoviska,

- požiarne poplachové smernice,

- požiarny evakuačný plán,

- požiarna kniha,

- analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,

- doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu

- údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,

- dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,

- dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,

- dokumentácia o činnosti hasičskej