dnes je 15.8.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Štatút rady školy

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.2 Základná škola - Smernica - Štatút rady školy

PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO):   
 
Názov vnútropodnikovej smernice:    Štatút rady školy 
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      

(Názov a adresa školy)

Rada školy (názov a adresa školy) v súlade s ustanoveniami § 9 vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z.., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z. (ďalej len „vyhláška”) schválila