dnes je 15.8.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Škola v prírode

9.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.4 Základná škola - Smernica - Škola v prírode

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO)   
 
Názov vnútropodnikovej smernice    Škola v prírode  
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      
  • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode v znení