dnes je 15.8.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Škola v prírode

29.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.4 Základná škola - Smernica - Škola v prírode

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková


Na stiahnutie

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
 
Názov vnútropodnikovej smernice: Škola v prírode 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Legislatíva:

  • Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

  • Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v