dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Scenár vyučovacej hodiny Matematika

28.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.6 Základná škola - Smernica - Scenár vyučovacej hodiny Matematika

JUDr. Simona Laktišová


Stiahnuť vzor


Ukážka plánu vyučovacej hodiny

Predmet: MATEMATIKA

Ročník ZŠ: prvý

Tematický celok: Prirodzené čísla 0 - 20. Čítanie a písanie čísel 0 - 20.

Téma: Číslo 8 - vyvodenie učiva 

Typ vyučovacej hodiny: Hodina začiatočného osvojenia nových vedomostí

Plán vyučovacej hodiny

Didaktické ciele:

Upevniť učivo - Číslo 7 a vyvodiť učivo - Číslo 8

Pamäťovým nácvikom príkladov rozvíjať pamäť žiakov.

Tvorenie úloh k tej istej situácii. Medzipredmetové vzťahy.

Úcta detí a mládeže k starším ľuďom , starým rodičom. Pestovať vzťah detí ku knihám a k návšteve mestskej ľudovej knižnice. 

Rozbor textu a opis obrázka, základné spoznávanie mapy SR.

Pomôcky:

Učebnica, pracovný zošit, zápis na tabuli, text: Osmijanko rozpráva rozprávku o zvieretkách, dominové karty pre učiteľov, karty