dnes je 25.9.2021

Input:

Základná škola - Smernica - Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov

23.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.5 Základná škola - Smernica - Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov

JUDr. Milada Illašová, JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť vzor

Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO)      
Názov vnútropodnikovej smernice   Pracovný poriadok   
Prílohy      
Číslo smernice      
Rozsah platnosti      
Za správnosť smernice zodpovedá      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá      
Platnosť smernice pre obdobie      
Schválil      

Pracovný poriadok

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Pracovný poriadok je vnútorným predpisom zamestnávateľa, ktorý napomáha udržiavaniu vnútorného poriadku zamestnávateľa a dodržiavanie pracovnej disciplíny. Pracovný poriadok konkretizuje všeobecne záväzné právne