dnes je 25.9.2021

Input:

Základná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľna

23.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.11 Základná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľna

JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť dokument

Čl. I

Základné ustanovenia

Smernica je doplnkom k pracovnému poriadku pre zamestnancov názov školy.

Čl. II

Vznik nároku na čerpanie náhradného voľna

1. Nárok na náhradné voľno sa tvorí prácou nadčas. Za prácu nadčas sa považuje práca vykonaná nad stanovený týždenný pracovný čas podľa Zákonníka práce, t. j. ... hodiny (stanovený týždenný pracovný čas, max. 40 hodín za týždeň) týždenne u pedagogických a nepedagogických zamestnancov základnej školy.

2. Práca nadčas je vykonaná zamestnancom na príkaz riaditeľa školy alebo s jeho súhlasom výlučne počas zastupovania, počas rekonštrukčných prác na budove školy a počas školských akcií: počas celoškolských aktivít pre deti organizovaných po … hod. (čas,