dnes je 27.11.2022

Input:

Základná škola - Smernica - Klasifikačný poriadok ZŠ

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.3 Základná škola - Smernica - Klasifikačný poriadok ZŠ

JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.Stiahnuť dokument

Súvisiace predpisy

Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách

Podľa § 55

Ods. 1 - 9 a ods. 12 - 23 popisuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania

Podľa§ 56

Ods. 1 - 7 popisuje možnosti hodnotenia a klasifikácie žiaka v náhradnom termíne

Podľa§ 57

Ods. 1 písm. b), c), d), e), g), j), k), l) - komisionálne skúšky (KS) konané v základnej škole

Ods. 2 - zloženie členov, vyhlasovanie výsledkov KS 

Ods. 3 - konanie komisionálnej skúšky na základe pochybnosti zákonného zástupcu žiaka ( na konci