dnes je 15.8.2022

Input:

Základná škola - Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.1.2 Základná škola - Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Ing. Jarmila Belešová; Mgr. Hilda Dudáková


Stiahnuť dokument

V ...................

dňa............

Číslo:

(meno zamestnanca, sídlo pracoviska)

 

Vec: Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov, Vás zaraďujem do .... platovej triedy, pracovná trieda jeden/dva. V súlade s Vaším zaradením

u r č u j