dnes je 7.10.2022

Input:

Základná škola - Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

11.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.9 Základná škola - Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument


ČESTNÉ VYHLÁSENIE O BEZÚHONNOSTI

v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ja, dole podpísaný:

Meno a priezvisko, titul: .............................................

trvale bytom: ...............................................................

rodné číslo: ..................................................................

číslo OP: ......................................................................

čestne vyhlasujem

že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin. Tiež mi nebolo zahladené odsúdenie v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za trestný čin :

  1. obchodovania s ľuďmi,
Najnovšie články
viac článkov