Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1.2 Vzor žiadosti zamestnanca o vykonanie inventarizácie

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská

PhD.


Stiahnuť vzor

ŽIADOSŤ ZAMESTNANCA O VYKONANIE INVENTARIZÁCIE

(§ 184 Zákonníka práce)


Zamestnávateľ:

 

Názov spolocnosti: ..............................................................

Sídlo spoločnosti: ................................................................

IČO: ...................................................................................

 


Vec: Žiadosť zamestnanca o vykonanie inventarizácie v súlade s ustanovením § 184 ods. 3 Zákonníka práce


Na základe pracovnej zmluvy som do dňa………… pracoval ako……… (konkretizovať dojednaný druh práce) na pracovisku……… So zamestnávateľom som dňa ............... uzavrel dohodu o spoločnej hmotnej zodpovednosti v súlade s ustanovením § 182 Zákonníka práce, na základe čoho som prevzal hodnoty podľa inventárneho a preberacieho

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: