dnes je 12.6.2021

Input:

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Žiadosť o náhradu škody

podľa § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................................................

Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................

 

V......................... dňa..........

Vážený pán.................,

na základe pracovnej zmluvy zo dňa .............. vykonávate u zamestnávateľa druh práce - ..................... vodič vysokozdvižného vozíka (pracovná pozícia).

Dňa .............2021 ste svojím nedbanlivostným