dnes je 25.9.2021

Input:

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


Žiadosť o náhradu škody

podľa § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................

IČO: .......................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................................................

Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................

Dátum narodenie: .....................................

 

V......................... dňa..........

Vážený pán.................,

na základe