dnes je 7.10.2022

Input:

Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1.1 Vzor žiadosti o náhradu škody spôsobenej zamestnancom z nedbanlivosti

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť dokument


Žiadosť o náhradu škody

podľa § 186 ods. 1 ZP Zákonníka práce medzi zmluvnými stranami:

Názov a sídlo spoločnosti:............................................................................

IČO: ..............................................................................................................

a

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .............................................................................

Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................

Dátum narodenia: .........................................................................................

 

Najnovšie články
viac článkov