dnes je 4.8.2021

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.5 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu zrušenia zamestnávateľa (§ 63 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce)

Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


(Označenie Zamestnávateľa, Názov a sídlo spoločnosti, IČO.)

VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA

podľa § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 ZP Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: ...........................................

Adresa trvalého pobytu: ...........................................

Dátum narodenia: ...................................................

V ................................ dňa ................

VEC: VÝPOVEĎ ZAMESTNÁVATEĽA PODĽA § 63 ODS. 1 PÍSM. A) BOD 1 ZÁKONNÍKA PRÁCE

Na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa ..........., s dohodnutým dňom