dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

13.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.2.6 Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Stiahnuť vzor


výpoveď zamestnávateľa

podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce

Zamestnanec:

Titul, meno a priezvisko: .....................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................

Dátum narodenia: ...............................................................

a

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo spoločnosti:.....................................................

IČO: .................................................................................

 

V.................................... dňa................

Vážený pán/pani........,

na základe písomnej pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa .............., s dohodnutým dňom nástupu do práce dňa ............... zastávate v našej spoločnosti pracovnú pozíciu ......................

Podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď …, ak… zamestnanec … nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce.

Dňa .............. nadobudol účinnosť zákon č. ....................................................................., na základe ktorého musí mať ............................ kvalifikáciu: .........................................................

Vzhľadom na to, že Vy vyššie uvedenú kvalifikáciu nemáte, končíme s Vami pracovný pomer podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1 Zákonníka práce z dôvodu, že nespĺňate predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon Vašej dohodnutej práce.

Vzhľadom na to, že u zamestnávateľa nie je k dispozícii žiadna pre Vás vhodná práca, zamestnávateľ Vám nemôže v